การปรับปรุงความมั่นคงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่นถนนและทางรถไฟอยู่ในรายการที่ต้องการสำหรับร้อยละ 1.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 1.12 ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร้อยละ 0.79 คิดว่าการท่องเที่ยวต้องการการส่งเสริมที่ดีกว่าและร้อยละ 2.48 อ้างถึงความต้องการอื่น ๆเหล่านี้รวมถึงการรักษาความสงบและความสงบเรียบร้อย

การปรับปรุงการศึกษาการแก้ปัญหาอาชญากรรมและการจับผู้ลักลอบค้ายาเสพติดการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุการปรับปรุงความมั่นคงด้านสุขภาพและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.7 เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่น่ารำคาญที่สุดหากได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลชุดต่อไปอีกร้อยละ 21.3 สงสัยว่าพรรคการเมืองใด ๆ สามารถทำได้ในขณะที่ร้อยละ 16.5 พร้อมที่จะให้ความไว้วางใจในพรรคพลังประชารัตน์และพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 16.4

This entry was posted in news.