การค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศของเอเชียกล่าวว่าในเหตุการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนจีนกำลังมองหาการเพิ่มมูลค่าการค้ากับภูมิภาคอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความเสี่ยง สงครามการค้าส่งผลให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียนมีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศที่ค้าขายกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด

ในรอบเก้าปีที่ผ่านมา ปีพ. ศ. 2560 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่า 514 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.6 เท่าจากปี 2546 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 236 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

This entry was posted in news.